NIE-PEŁNOPRAWNA

Nie-pełnoprawna jest niezależną inicjatywą, której celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu, dyskryminacji i nierównego traktowania ze względu na stopień sprawności oraz zmiana społecznego postrzegania osób z niepełnosprawnościami poprzez działania edukacyjne, kampanie społeczne, publikowanie treści nawiązujących do tematyki niepełnosprawności i dzielenie się własnym doświadczeniem.

 


O autorce

Tłumaczka, aktywistka społeczna, trenerka antydyskryminacyjna. Współpracuję z Fundacją Kulawa Warszawa, zajmującą się dostępnością architektoniczną, społeczną i komunikacyjną, i Fundacją DOGIQ, szkolącą psy asystujące. Jestem członkinią Stowarzyszenia Homo Faber, działającego w obszarze praw człowieka, oraz nieformalnej grupy Artykuł 6 skupionej wokół praw kobiet z niepełnosprawnościami. Pracowałam jako doradczyni antydyskryminacyjna w lubelskim Punkcie Wsparcia Antydyskryminacyjnego. We współpracy z Fundacją Parent Project Muscular Dystrophy działałam w obszarze asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Prowadzę konsultacje z zakresu dostępności przestrzeni oraz szkolenia i warsztaty dla różnych grup zawodowych i społecznych dot. tematyki niepełnosprawności, w tym m.in. przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, instytucji kultury, policji.